Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Tôi Chúc Bạn

Tường Lưu: Tôi Chúc Bạn

HuongDuong

Tôi Chúc Bạn

Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Trời chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi. (Thi Thiên 67:6)

Tôi chúc bạn năm nay đầy sức khỏe
Dù bệnh nào nặng mấy biến tiêu ngay
Những ưu tư lấn lướt tháng năm dài
Nay dứt hẳn, không còn phiền nhiễu bạn.

Tôi chúc bạn năm nay đầy xuân sắc
Giấc mộng lành, giấc mộng đẹp nở tròn
Bạn đem vui cho bạn hữu bốn phương
Tình thân ái, tình anh em lưu luyến.

Tôi chúc bạn năm nay đầy khôn sáng
Mọi vấn đề bạn giải quyết nhẹ nhàng
Không việc gì bạn phải bỏ dở dang
Bạn gặt hái nhiều thành công rực rỡ.

Tôi chúc bạn năm nay đầy nhân hậu
Bạn giúp người bằng tất cả chân tình
Bạn thứ tha cho những kẻ hại mình
Bạn dang rộng cánh tay… ôm người khác.

Tôi chúc bạn năm nay đầy hạnh phúc
Trong gia đình không thiếu tiếng cười vui
Sự bình an Chúa bao phủ mọi người
Ðức tin bạn càng ngày càng… sung mãn.

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 17 (2012)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top