Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Tạ Ơn Chúa Ngài Đem Xuân Trở Lại

Tường Lưu: Tạ Ơn Chúa Ngài Đem Xuân Trở Lại

Tạ Ơn Chúa Ngài Đem Xuân Trở Lại

Tôi đã thấy … đồng cỏ vàng, héo úa
Khi Hạ về, mưa không xuống lâu rồi
Nhưng biết rằng … đồng cỏ sẽ xanh tươi
Tạ ơn Chúa, Ngài đem Xuân trở lại.

Tôi đã thấy … hàng cây trơ trụi lá
Khi Thu về, với gió lạnh se người
Nhưng biết rằng … hàng cây sẽ phục hồi
Tạ ơn Chúa, Ngài đem Xuân trở lại.

Tôi đã thấy … đàn chim buồn ủ rũ
Khi Đông về, tuyết phủ trắng một trời
Nhưng biết rằng … đàn chim sẽ hót vui
Tạ ơn Chúa, Ngài đem Xuân trở lại.

Tôi đã thấy … khó khăn tràn muôn lối
Trong cuộc đời … Đông, Thu, Hạ …. đủ mùi
Nhưng biết rằng … thử thách chỉ tạm thời
Tạ ơn Chúa, Ngài đem Xuân trở lại.

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tập (2010)
Houston, Texas

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top