Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Ta Đánh Trận

Tường Lưu: Ta Đánh Trận

sword_01
Ta Đánh Trận

Ta đã đánh trận tốt lành… (II Ti-mô-thê 4:7)

Sinh ra đời, ta trở thành… lính chiến
Không người nào không tìm cách sống còn
Không người nào không thất bại, thành công
Ðến chung cuộc, ai cũng mong mình thắng.

Kẻ thù ta có tên là: Nghèo đói
Bốn vách che mưa gió, thấy mủi lòng
Mỗi ngày qua, không kiếm đủ miếng cơm
Ta đánh trận… chống kẻ thù… nghèo đói.

Kẻ thù ta có tên là: Bệnh tật
Sức tiêu hao cả thể xác, tinh thần
Không lẽ nào yên lặng để nó hành
Ta đánh trận… chống kẻ thù… bệnh tật.

Kẻ thù ta toàn những tên tệ hại
Những bất công, những tai họa khó lường
Khiến đời ta điêu đứng, khổ trăm đường
Ta đánh trận… chống những tên tệ hại.

***

Kẻ thù ta có tên là: Tội lỗi
Nó dễ thương, nó khuyến dụ… hợp lòng
Nó dắt ta, đưa ta đến… diệt vong
Ta đánh trận… chống kẻ thù… tội lỗi.

Ta đánh trận với kẻ thù… tội lỗi
Là kẻ thù trên hết mọi kẻ thù
Vững đức tin, và nhờ Chúa giúp cho
Ðể chung cuộc, tuyên bố rằng: Ta thắng!

Tường Lưu

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top