Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Sự Sáng Của Các Ngươi

Tường Lưu: Sự Sáng Của Các Ngươi

 

Sự Sáng Các Ngươi

“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16)

Chúa ơi, Chúa dặn rõ từng lời
Việc làm như ánh sáng rạng ngời
Chiếu lên trước mặt người thiên hạ
Thành tiếng ngợi khen Chúa trên trời.

Lời Chúa đọc lên, thương Chúa nhiều
Vì con, Chúa đau khổ trăm chiều
Lắm khi con muốn vui lòng Chúa
Cố gắng thực thi tốt mọi điều

Gẫm lại đời con nhiều chuyện buồn
Việc làm, sau trước cứ hư luôn
Lương tâm cáo trách bao sai trật
Hối hận, ăn năn chẳng đỡ hơn.

Quỳ trước ngôi Ngài, con thẹn thùng
Việc làm, con vẫn “tối” như bưng
Con không có được vài tia sáng
Để tiếng ngợi khen Chúa đẹp lòng.

Sức con … là sức của riêng mình
Trăm việc không thành, thiếu đức tin
Chúa hỡi! Xin nghe lời tâm nguyện:
Đổ xuống trên con Đức Thánh Linh!

Tường Lưu (23/8/2000)

Ánh Sáng Tâm Linh (2001)
Houston, Texas

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top