Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Sẵn Lòng Đi Theo Chúa

Tường Lưu: Sẵn Lòng Đi Theo Chúa

Jesus_PeterDenial

Sẵn Lòng Đi Theo Chúa

Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa! Con sẵn lòng đi theo Ngài, đồng tù đồng chết (Lu-ca 22:33).

Thô-ma nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài! (Giăng 11:16)

Phi-e-rơ, Thô-ma là hai thánh
Tôi kính yêu, tôi cảm thấy rất gần
Nên thơ tôi thường đề cập nhiều lần
Với tất cả tấm lòng tôi trân trọng.

Thánh Thô-ma có những lời cảm động
Chúng ta đi đặng cùng chết với Ngài
Lời châu ngọc chói sáng như sao mai
Ân tình ấy biết bao là sâu đậm!

Thánh Phi-e-rơ một đêm trời tối sẫm
Biết Chúa buồn … lòng chùng xuống thưa rằng:
Chúa đi đâu cho tôi được theo cùng
Xin vì Chúa, tôi đồng tù, đồng chết!

Việc xảy ra, không như lời cam kết
Phi-e-rơ đã chối Chúa ba lần
Còn Thô-ma vắng mặt lúc Chúa cần
Tệ hơn nữa, nghi ngờ Ngài sống lại.

Kinh Thánh chép, sau lỗi lầm tai hại
Phi-e-rơ đã khóc lóc thảm sầu!
Và Thô-ma cũng cất tiếng thương đau
Lạy Chúa tôi!  Ôi, tiếng lòng cáo trách!

Hai thánh ấy làm một điều duy nhất
Là ăn năn, là hối hận tận cùng
Chúa thứ tha.  Hai thánh bước lên đường
Hầu việc Chúa, rao truyền ơn cứu rỗi. 

Tường Lưu

Ánh Sáng Tâm Linh (2001)
Houston, Texas

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top