Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Rồi Mai Kết Thúc Hành Trình

Tường Lưu: Rồi Mai Kết Thúc Hành Trình

Prayer

Rồi Mai Kết Thúc Hành Trình

Hỡi Ðức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc; tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen. (Thi Thiên 57:7)

Chúa thường căn dặn rõ ràng
Theo Ngài khắp nẻo trần gian… một lòng
Ðừng khi gặp bước long đong
Ðã phiền, đã trách, đã hòng buông xuôi.
Có đâu bằng phẳng đường đời
Có đâu tất cả êm xuôi mọi điều
Dù cho thử thách càng nhiều
Càng coi nhẹ gót phiêu liêu dưới đời.
Ðức tin cứ hướng về trời
Mỗi lần vấp ngã… lại rồi đứng lên
Biển đời sóng gió lênh đênh
Vững tay chèo lái, con thuyền… bình an.
Hành trình thiên lộ dở dang
Thì buồn to lớn, mênh mang là buồn
Biết rằng tất cả hư không
Chỉ Ơn Cứu Rỗi là Ơn đời đời.
Nhắm Thiên Ðàng, đích sáng ngời
Vững lòng đi tới, hát lời… đức tin
Lời đức tin, hát nhiệt tình
Rồi mai… kết thúc hành trình… vinh quang!

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 17
(2012)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top