Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tường Lưu: Phi-e-rơ

Tường Lưu: Phi-e-rơ

Phi-e-rơ

Xưa nay ai phục Chúa bằng tôi
Một tiếng theo ngay chẳng đợi mời
Tài sản, thuyền chài, nghề nghiệp bỏ
Quyết tâm theo Chúa khắp nơi nơi.

Xưa nay ai mến Chúa bằng tôi
Nhất quyết đi theo chẳng lúc rời
Đồng chết, đồng tù, không đổi ý
Nguy nan, gian khổ, vẫn vui cười.

Xưa nay ai tin Chúa bằng tôi
Biển động, phong ba dẫu dập dồi
Vẫn bước khỏi thuyền ra với Chúa
Dù cho sụp ngã, Chúa nâng tôi.

Xưa nay ai biết Chúa bằng tôi
Đấng Christ là Con Đức Chúa Trời
Chìa khóa Thiên Đàng tôi nắm giữ
Phước ân Chúa đãi khác hơn người.

Xưa nay ai sợ Chúa bằng tôi
Thương Chúa mà sao Chúa nặng lời
Trách mắng “Sa-tan” đau lòng lắm
Tình tôi đối Chúa vẫn rạng ngời.

Xưa nay ai giữ Chúa bằng tôi
Hoặc khi đêm tối, lúc ban mai
Gươm sắc tức thì vung khỏi vỏ
Thề chẳng dung tha kẻ phạm Ngài.

Xưa nay ai vấp phạm bằng tôi
Khoảnh khắc ba phen chối Chúa rồi
Tiếng gà chợt tỉnh cơn mê sảng
Cay đắng vô cùng Cứu Chúa ơi!

Xưa nay ai hối hận bằng tôi
Khóc lóc ăn năn cũng muộn rồi
Nước mắt tuôn tràn khôn ngăn lại
Chuộc lỗi từ đây đến trọn đời.

Xưa nay ai nóng nảy bằng tôi
Vì Chúa nên không quản tiếng cười
Có lúc quấn khăn nhào xuống biển
Nhiều lần hỏi Chúa những câu vui.

Xưa nay ai yêu Chúa bằng tôi
Chúa hỏi, lòng tôi những rụng rời
Ba lần căn vặn, ba lần đáp
Đời tôi chỉ có Chúa mà thôi.

Xưa nay ai chứng đạo bằng tôi
Truyền bá tin vui tới mọi người
Bài giảng thế quyền đều rúng động
Thân này coi nhẹ trận đòn roi.

Xưa nay ai kính Chúa bằng tôi
Vẫn sống hiên ngang phút cuối đời
Treo ngược thân mình trên thập tự
Chết vì danh Chúa thỏa lòng tôi*

*Theo truyền khẩu, Sứ đồ Phi-e-rơ bị đóng đinh vào năm 67 S.C. tại Rome trong đời Hoàng đế Néron.  Phi-e-rơ xin được đóng đinh ngược đầu xuống vì cảm biết không xứng đáng giống như Chúa trong sự chết.

Tường Lưu

Ca Khúc Tâm Linh (1998)
Houston, Texas
   

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top