Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Niềm Vui Lớn Đến Từ Dây Leo Nhỏ

Tường Lưu: Niềm Vui Lớn Đến Từ Dây Leo Nhỏ

Tường Lưu: Niềm Vui Lớn Đến Từ Dây Leo Nhỏ

Niềm Vui Lớn Đến Từ Dây Leo Nhỏ

Bấy giờ Giô-na ra khỏi thành Ni-ni-ve, ngồi phía đông thành ấy. Tại đó, người làm một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy mà đợi xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy. Vả, Ðức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người, và cưu mang người khỏi sự khổ cực. Giô-na rất vui vì cớ dây ấy. (Giô-na 4:5-6)

Giô-na cất một chòi ngoài thành phố
Ngồi nghỉ chân… khi khổ cực qua rồi
Nắng trên đầu rọi xuống, nắng nung người
Chúa sắm sẵn một dây leo che mát.

Giô-na vui, rất vui vì dây ấy
Một dây dưa… che mát nắng ban trưa
Một dây dưa, đủ lắm, một dây dưa
Niềm vui lớn đến từ… dây leo nhỏ.

Xưa tới nay, cuộc đời là khổ cực
Không chừa ai, dù địa vị thế nào
Người dân nghèo, hay quan chức sang giàu
Ðều kinh nghiệm cuộc đời là… khổ cực.

Trong khổ cực, không ai không than thở
Than và than… mình vẫn khổ như thường
Nhưng Giô-na, sau khi khổ, khi buồn
Ðã tự cất một cái chòi, ngồi nghỉ.

Một cái chòi có dây leo che mát
Rất đơn sơ, đã khiến Giô-na vui
Ðã không còn than thở, đã… yêu đời (?)
Cho… khổ cực lui dần vào quá khứ.

***

Ta, thật ra… hơn Giô-na gấp bội
Ta có nhà, ta không phải… cất chòi
Vậy sao ta không vừa ý, không vui
Còn than thở về cuộc đời khổ cực?

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top