Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Nhờ Bạn Gỡ Cây Đà

Tường Lưu: Nhờ Bạn Gỡ Cây Đà

PineTree

Nhờ Bạn Gỡ Cây Đà

Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy… Hỡi kẻ giả hình! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. (Ma-thi-ơ 7:1,2,5)

Tôi phê bình người nào, người ấy… nhột
Nhột… thì tìm mọi cách trả đòn tôi
Trả đòn tôi, trả cả vốn lẫn lời
Nghĩa là gán… thêm điều tôi… không có.
Bị phê bình, dĩ nhiên tôi mất ngủ
Giận cho mình đụng đến nó làm chi
Mình phê bình, đâu có ác ý gì
Mình chỉ muốn thật lòng… gây dựng nó(?)
Phê bình ai, không hẳn là chuyện dễ
Bởi vì mình cũng đủ thứ… xấu xa
Xét cho cùng… cái rác với cây đà
Ðã che khuất tình anh em thân mến.

Vậy thì sao? Hay là ta… ngậm miệng?
Cả cây đà, cái rác, ta làm thinh
Nếu nói ra… ta là kẻ giả hình
Thà… ngậm miệng, không phê bình mà khỏe.
Có cây đà trong mắt mình, sao khỏe?
Bạn tôi ơi! Nhờ bạn giúp một tay
Gỡ giùm tôi cây đà… bấy lâu nay
Ðã làm mắt tôi mờ không thấy rõ…

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 17
(2012)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top