Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Nhịn Nhục

Tường Lưu: Nhịn Nhục

Hoa_20

Nhịn Nhục

Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục. (Rô-ma 5:3)
Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. (Rô-ma 12:12)
Tình yêu thương hay nhịn nhục. (I Cô-rinh-tô 13:4)

Trong sinh hoạt, tôi ít khi nhịn nhục
Phải đợi chờ… lâu một chút, khó lòng
Ði nhà thờ, nghe ai giảng dài dòng
Tôi đứng dậy, bước ra, không nghe nữa.
Nhưng cuộc sống nhiều khi đi trái ngược
Ðến giờ về, công việc còn dở dang
Về không yên, nên phải ở lại làm
Một phút trễ, một thời gian… thế kỷ.
Có những việc xảy ra… cần nhịn nhục
Thì tôi buồn, tôi khổ biết bao nhiêu
Những tháng năm gặp hoạn nạn khá nhiều
Phải nhịn nhục, chứ… tôi làm chi được?
Ðời tin kính của tôi thường… lên xuống
Bởi vì vui… có mấy thuở vui đâu
Mới thoáng qua thấy thử thách là… rầu
Tôi… rất yếu trong vấn đề… nhịn nhục.

Muốn thành công, tất nhiên cần nhịn nhục
Hoạn nạn ư? Liên hệ tới… vui mừng
Ai vui mừng trong hoạn nạn: Phi thường!
Sẽ khống chế, sẽ thắng hơn hoạn nạn.

Sự nhịn nhục đáng đề cao hơn hết
Là… tình thương, tình thương giữa anh em
Bạn tôi ơi, tình thương… phước vô biên
Cho Hội Thánh, cho mỗi người… nhịn nhục.

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 17 (2012)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top