Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Hỡi Ngôi Sao Sáng Bết-lê-hem

Tường Lưu: Hỡi Ngôi Sao Sáng Bết-lê-hem

Hỡi Ngôi Sao Sáng Bết-lê-hem

Chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài … nên đến đặng thờ lạy Ngài. (Ma-thi-ơ 2:2)

Hỡi ngôi sao sáng Bết-lê-hem
Soi sáng thiên quang, ánh diệu hiền
Trên những linh hồn đang say ngủ
Đang chìm trong bóng tối triền miên.

Hãy soi, soi nữa, soi dặm trường
Dẫn bước hành trình các vị vương
Đi tìm Cứu Chúa — vì nhân loại
Giáng xuống trần gian đêm tuyết sương!

Hãy soi, soi đến ngọn đồi xa
Đêm tối u buồn, đêm chậm qua
Mấy gã chăn chiên đang bở ngỡ
Khi nghe lời thiên sứ dặn dò!

Hãy soi, soi cả túp lều tranh
Nơi Đấng Hài Nhi mới giáng sanh
Máng cỏ thấp hèn mừng đón Chúa
Mà toàn thế giới biết Tin Lành!

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tuyển

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top