Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tường Lưu: Ngủ Giữa Hai Tên Lính

Tường Lưu: Ngủ Giữa Hai Tên Lính

StPeter_01
Ngủ Giữa Hai Tên Lính

Người đang mang hai xiềng, ngủ giữa hai tên lính, và trước cửa có quân canh giữ ngục.
(Công Vụ Các Sứ Ðồ 12:6)

Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.
(Giăng 14:27)

Phi-e-rơ bị tống giam vào ngục
Thánh chẳng lo tính mạng treo chỉ mành
Tin Gia-cơ vừa bị xử tử hình
Thánh bình thản, ngủ giữa hai tên lính.

Thánh bị còng, còng hai xiềng thật kỹ
Tình thế này sao ngủ được? Thánh ơi!
Thánh ngủ say, say hơn cả mọi người
Hai tên lính cũng ngạc nhiên… thánh ngủ.

Thánh vẫn ngủ, thánh coi thường thử thách
Là môn đồ của Chúa, khác phàm nhân
Chuyện trăm bề ngang trái, thánh… bất cần
Thánh bình thản, ngủ giữa hai tên lính.

Thiên sứ gọi, thánh vẫn còn say ngủ
Gọi không nghe, thiên sứ… đập vào sườn
Giấc ngủ say, thánh thức giấc… mơ màng
Ðược giải cứu… trong khi say giấc ngủ.

Chuyện nho nhỏ cũng làm ta mất ngủ
Vì lòng ta thiếu vắng sự bình an
Sự bình an, cầu xin Chúa, Chúa ban
Hãy bình thản… ngủ giữa hai tên lính.

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 17
(2012)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top