Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Ngã Lòng

Tường Lưu: Ngã Lòng

prayer_06

Ngã Lòng

Giữa đường dân sự ngã lòng. (Dân Số Ký 21:4)
Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? (Giăng 6:67)

Giữa đường, dân sự ngã lòng
Ngã lòng! Chẳng có ai không trên đời.

Ngã lòng, vốn dĩ rất… người
Ðường đời đâu phải gió xuôi, thuận buồm!
Gặp hồi hoạn nạn, lòng buồn
Buồn nhiều, nản chí… giữa đường bỏ ngang.
Dặm trường ngàn nỗi quan san
Băng rừng, vượt suối, gian nan trăm chiều…
Khó khăn, vất vả bao nhiêu
Thành công càng lớn, càng nhiều vinh quang.

Các ngươi cũng muốn lui chăng?
Người đi theo Chúa… bao lần muốn lui!
Muốn lui, dễ lắm bạn ơi
Vinh quang chẳng có cho người… muốn lui!

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 17 (2012)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top