Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Ngài Viết Mãi Chữ “Tha”

Tường Lưu: Ngài Viết Mãi Chữ “Tha”

JesusForgivesWoman_s

Ngài Viết Mãi Chữ “Tha”

“Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người” (Giăng 8:7)

Trước cửa đền thờ, chị đứng yên
Thiên hạ vây quanh coi chị khinh
Tội chị quả tang, không chối được
Cúi đầu, nhục nhã, chị làm thinh.

Chúa ngồi bên chị, Chúa buồn lung
Những lời buộc tội nặng vô cùng
Ngón tay Chúa viết gì trên đất
Nét chữ ngoằn nghèo viết chửa xong.

Các thầy thông giáo giở luật ra
Tội này phạt ném đá khi xưa
Chúa nghe, Chúa vẫn còn đang viết
Chúa viết chữ gì? Phải chữ “tha”?

Hỏi Ngài, từ kẻ trước người sau
Chúa nhìn thẳng họ mà lòng đau:
“Ai người cảm biết mình vô tội
Được phép ném ngay hòn đá đầu.”

Họ đã bỏ đi, đi cả rồi
Chị vẫn đứng yên, chờ đợi Ngài
Chúa phán: “Hãy đi, đừng phạm nữa
Ta tha, Ta không định tội ngươi.”

***

Chúa ơi, lòng Chúa thật bao la
Đối với tội nhân lượng hải hà
Con đến cùng Ngài muôn tội lỗi
Ngài thương, Ngài viết mãi chữ “tha”

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tuyển (2005)
Houston, Texas

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top