Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tường Lưu: Này Cô Gái

Tường Lưu: Này Cô Gái

vineyard_08

Này Cô Gái

“Đừng nhìn chăm vào tôi bởi vì tôi đen. Mặt trời đã giọi nám tôi. Các con trai của mẹ tôi giận tôi, đã đặt tôi coi giữ vườn nho; còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ.” (Nhã Ca 1:6)
“Nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho người khác, mà chính mình lại bị loại bỏ chăng.” (I Cô-rinh-tô 9:27)

Vì tôi đen, chớ dòm tôi … tội lắm!
Mặt trời kia đã giọi nám người tôi
Giữ vườn nho vất vả quá, bạn ơi
Vườn nho riêng của tôi, tôi không giữ!

Này cô gái! Cô nói chi lạ thế!
Ánh mặt trời có khi … đẹp màu da
Kìa, những người sống quanh quẩn trong nhà
Nước da họ, sao đẹp bằng cô được!

Này cô gái! Cô nói chi lạ thế!
Giữ vườn nho thì … vất vả, đã đành
Tại sao cô … coi giữ vườn các anh
Còn vườn cô, cô không lo, bỏ mặc?

Cuộc đời tạm, chạy ăn là … tất bật
Lo cho người cũng … chừng mực, vừa thôi
Ánh mặt trời giọi nám, tránh đừng phơi
Vườn nho mình, mình phải lo … trước hết!

Lo “vườn nho thuộc linh” … cho người khác
Là việc làm rất tốt, đáng … hoan nghinh
Nhưng “vườn nho thuộc linh” của chính mình
Chớ bỏ bê, mà phải lo … trước hết!

Tường Lưu
Thăng Tiến Tâm Linh (2004)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top