Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Mỵ Châu – Trọng Thủy

Tường Lưu: Mỵ Châu – Trọng Thủy

Lời Ban Biên Tập:
Trong quá khứ Việt Nam đã có lần mất nước vì bị người Trung Hoa lừa gạt.  Theo Tường Lưu, ý nghĩa của câu chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy không chỉ là một chuyện tình, có giá trị về mặt lịch sử, nhưng cũng đúng trong mối quan hệ tâm linh. 

anduongvuong_mychau

Mỵ Châu – Trọng Thủy

Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa. (Ma-thi-ơ 6:24b)

An Dương Vương, vua nước ta thuở trước
Xây Cổ Loa kiên cố làm kinh đô
Bao nhiêu lần Triệu Đà đi chinh phạt
Bấy nhiêu lần thất bại chạy cuốn cờ.

Chiếc nỏ thần, Thần Kim Quy trao tặng
Một phát tên giết hàng vạn địch quân
An Dương Vương vững lòng, say men thắng
Thành Cổ Loa ngạo nghễ, chiếc nỏ thần.

Giả cầu hòa, Triệu Đà sai Trọng Thủy
Cưới Mỵ Châu, con gái An Dương Vương
Và ở rể … chờ khi vua sơ ý
Sẽ tìm phương đánh tráo chiếc nỏ thần.

Mỵ Châu yêu, một tình yêu mù quáng
Ngã theo chồng, để mất chiếc nỏ thần
Trọng Thủy yêu Mỵ Châu, yêu say đắm
Nhưng lời cha, Trọng Thủy vẫn thi hành.

Trọng Thủy đi đem nỏ thần về nước
Triệu Đà sai hùng binh đánh Loa Thành
An Dương Vương đem nỏ thần nghênh địch
Nhưng khi dùng, nỏ đã chẳng còn linh.

An Dương Vương chở con trên tuấn mã
Chạy thoát thân về phía biển Nghệ An
Thần Kim Quy hiện ra cho vua rõ
Kẻ thù vua là con gái vua thương.

Rút bảo kiếm, vua giết ngay con gái
Rồi tự trầm theo lớp sóng biển xanh
Xác Mỵ Châu nằm phơi trên bãi cát
Trọng Thủy tìm, đem mai táng trong thành.

Mất người yêu, đời còn đâu lẽ sống
Trọng Thủy buồn, buồn thương nhớ Mỵ Châu
Đi lang thang, đi thẫn thờ vô vọng
Kết liễu đời dưới đáy nước giếng sâu.

Có lẽ tôi là Mỵ Châu, Trọng Thủy
Vẫn theo đời, vẫn yêu Chúa, hàng đôi
Phút cuối cùng chắc tất nhiên bi thảm
Linh hồn vào cõi hư mất đời đời.

Tường Lưu (1998)
Ca Khúc Tâm Linh

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top