Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Một Chút Gì Sai Ý

Tường Lưu: Một Chút Gì Sai Ý

Tường Lưu: Một Chút Gì Sai Ý

Một Chút Gì Sai Ý

Thà các ngươi hãy mừng rỡ và vui vẻ đời đời trong sự ta dựng nên. (Ê-sai 65:18)

Tôi thấy… bông hoa nở trong vườn
Lung linh từng cánh đọng hơi sương
Ai cho tôi có niềm vui ấy
Lạy Chúa, tạ ơn Ngài cho con!

Tôi nghe chim hót… nhạc du dương
Nghe lòng phơi phới mộng Thiên Ðường
Ai cho tôi có niềm vui ấy
Lạy Chúa, tạ ơn Ngài cho con!

Tôi nhìn mây bay dưới nắng hồng
Chuyên chở hồn thơ… đi phiêu bồng
Ai cho tôi có niềm vui ấy
Lạy Chúa, tạ ơn Ngài cho con!
***
Niềm vui tôi có thật lạ lùng
Chúa đã ban cho, quí vô cùng
Vậy mà… một chút gì sai ý
Niềm vui đã biến mất không chừng.

Gẫm xem, ta tự vấn trong lòng
Có phải hằng ngày như thế không?
Sao vậy? Một chút gì sai ý
Niềm vui ta buông bỏ… dễ dàng!

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tập

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top