Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Môn Đệ Thứ 13

Tường Lưu: Môn Đệ Thứ 13

Jesus_Cross_01

Môn Đệ Thứ 13

Tôi đi theo Chúa đã từ lâu
Đã giữ lòng tin thuở ban đầu
Mười hai môn đệ tôi quen cả
Si-môn trước đến Giu-đa sau.

Có tôi theo Chúa khắp gần xa
Nhờ Chúa tôi quay bỏ đường tà
Chắc rằng Chúa sẽ không từ chối
Phong tôi môn đệ thứ mười ba.

Có tôi khi Chúa giảng núi cao
Lời Chúa tôi nghe nước mắt trào
Nghèo khó Chúa khuyên nên mừng rỡ
Thiên Đàng vinh hiển Chúa dành cho.

Có tôi khi Chúa khen Ma-ri
Có tôi khi Chúa trách Ma-thê
Có tôi khi Chúa đi trên biển
Có tôi khi Chúa chữa người què.

Có tôi theo Chúa trong đoàn dân
Trải áo trên đường Chúa vào thành
Mừng vui tôi cất cao lời hát
Hô-sa-na Thiên Vương Đại Danh.

Có tôi khi Giu-đa phản Ngài
Tôi thương Chúa lắm, Chúa có hay?
Ví thử trong tay cầm vũ khí
Cũng liều đâm chết Giu-đa ngay.

Có tôi khi Si-môn chối Ngài
Chối dài không biết Chúa là ai
Tự nhiên tôi hỏi sao hèn thế
Yêu Chúa hay không là lúc này.

Đau lòng nghe búa nện liên hồi
Đau lòng khi máu Chúa tuôn rơi
Đau lòng thân Chúa cam cơ khổ
Người cầm búa nện lại là … tôi.

Tường Lưu (1998)
Ca Khúc Tâm Linh

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top