Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Tường Lưu: Mẹ Đi Đã Một Năm

Tường Lưu: Mẹ Đi Đã Một Năm

Mẹ Đi Đã Một Năm

Một năm tuy vậy mà lâu
Một năm khóc Mẹ tim sầu vẫn đau
Đêm đêm kỷ niệm thuở nào
Mẹ về trong giấc chiêm bao chập chờn
Nhỏ to những chuyện ấm lòng
Lời thương Mẹ thấm vào con ngọt bùi
Tỉnh ra, con lại khóc vùi
Mẹ ơi, con mất Mẹ rồi, một năm
Bây giờ Mẹ ở thiên đàng
Còn con, đếm bước lang thang trên đời
Dầu rằng cách biệt đôi nơi
Mẹ con mình chẳng xa rời phút giây.

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tuyển (2005)
Houston, Texas 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top