Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Mấy Vần Rỉ Rả Cuối Năm

Tường Lưu: Mấy Vần Rỉ Rả Cuối Năm

Tường Lưu: Mấy Vần Rỉ Rả Cuối Năm

Mấy Vần Rỉ Rả … Cuối Năm

Hôm nay ngày cuối một năm
Ngồi buồn rỉ rả mấy vần thơ chơi
Ðiểm xem trong một năm rồi
Có gì đáng để mình vui… ít nhiều.
Vui ư? Chẳng có bao nhiêu
Cái vui chưa trọn… đã vèo biến mau
Cái buồn trụ lại khá lâu
Muốn quên, vẫn nhớ, vẫn đau ngấm ngầm.
Này! Giờ là sắp hết năm
Không nên nghĩ quẩn, cho tâm nhẹ nhàng
Bỏ qua những chuyện đã tàn
Ðón mừng những chuyện sẽ làm mình vui..
Ngày mai, năm mới đến rồi
Cộng thêm một tuổi vào đời già nua
Nhìn quanh các bạn thuở xưa
Hình như một số cũng vừa… chia tay.
Cám ơn Chúa, mình còn đây
Còn đây nên có những ngày… tiếp sau
Những ngày mai ấy… nhiệm mầu
Mình là… xác thịt, biết đâu mà lường.

Chúa ơi, xin Chúa đoái thương
Con còn bao nữa… đi đường thế gian
Xin cho mọi sự nhẹ nhàng
Ðời con thử thách, gian nan… đủ rồi!
Bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi
Thơ làm rỉ rả cho vui… tháng ngày.
Khi nào Chúa gọi…
Con BAY!!!

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top