Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tường Lưu: Ma-thi-ơ

Tường Lưu: Ma-thi-ơ

 Jesus_Matthew

Ma-thi-ơ

“Ðức Chúa Jesus rời nơi ấy, ra đi. Ngài thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi ở trạm thu thuế. Ngài gọi ông: “Hãy theo Ta!” Ông đứng dậy và đi theo Ngài (Ma-thi-ơ 9:9)

Ông đang ngồi trong văn phòng làm việc
Cộng, trừ, nhân, … Ông tính thuế, … thâu vô
Bước phong trần đưa Chúa ghé ngang qua
Một tiếng gọi!  Ông bỏ ngang công việc.

Một tiếng gọi ân tình, nghe cảm động
Nghe lòng mình như nước mắt trào ra
Nghe yêu thương tràn ngập: Hãy theo Ta!
Ông đứng dậy!  Ông “dâng mình” theo Chúa.

Ông “dâng mình,” nghĩa là … không tính toán
Công việc ư!  Mất công việc … thì thôi
Tương lai ư!  Theo Chúa ắt khổ rồi
Ông “dâng mình,” nghĩa là … không tính toán.

Ma-thi-ơ!  Thưa ông, ông bậc thánh!
Nêu tấm gương theo Chúa, khó ai bằng!
Chúng tôi đây … nghe Chúa gọi nhiều lần
Tính toán kỹ … mới dâng mình cho Chúa.

Tường Lưu

Chân Vọng Tâm Linh (2002)
Houston, Texas

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top