Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Lê Lai

Tường Lưu: Lê Lai

Cross_01

Lê Lai*

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. (Rô-ma 5:8)

Thuở nước ta bị quân Minh cai trị
Từng nổi lên căm phẫn đánh quân thù
Nhưng sức yếu nên nhiều phen thất bại
Tấm lòng son ái quốc sáng ngàn thu.

Vua Lê Lợi, một nông dân áo vải
Dựng ngọn cờ khởi nghĩa đất Lam Sơn
Nghe tiếng gọi các anh hùng vùng dậy
Rửa nhục, thề vung gươm sắc lên đường.

Cuộc chiến đấu cam go từ mọi mặt
Đã bao lần phải nếm mật, nằm gai
Khi nguy khốn giữa vòng vây quân địch
Chết thay vua có tùy tướng Lê Lai.

Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, oanh liệt
Lấy chí nhân dẹp cường bạo, vẻ vang
Cờ chiến thắng tung bay non nước Việt
Trang sử thiêng đẹp mãi, đẹp muôn năm.

Tôi chưa thấy một vị vua “Lê Lợi”
Hy sinh mình chịu chết thế “Lê Lai”
Tôi chưa thấy một vị vua trên đất
Hy sinh mình chịu chết thế cho ai.

Nhưng tôi thấy Vua Thiên Đàng Cao Cả
Hy sinh mình chịu chết thế nhân gian
Ôi, mạng báu Con Trời không màng đến
Mà thương người trong biển khổ lầm than.

Tường Lưu (1998)
Ca Khúc Tâm Linh 

* Theo sử liệu, năm Kỷ Hợi (1419) vua Lê Lợi bị quân Minh vây khốn tại Chí Linh. Lê Lai tình nguyện mặc áo bào của vua xông ra chiến trận. Quân Minh tưởng là vua Lê Lợi ùa đến vây đánh. Lê Lai không đương cự nổi bị địch bắt và giết.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top