Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tường Lưu: Lãng Tử Về Nhà

Tường Lưu: Lãng Tử Về Nhà

Lãng Tử Về Nhà

“Cha ơi!  Con đã phạm tội với Trời và với cha”  (Lu-ca 15:21)

Xin đọc Kinh Thánh Lu-ca 15:11-32

Ngoài kia, tiếng gọi rộn ràng
Giục người lãng tử bỏ làng, phiêu du
Vai mang túi bạc kếch xù 
Chân trời góc bể mịt mù cũng đi
Bạn bè cũ mới thiếu gì
Vui chơi cho đã một khi trong đời
Ngày ngày chén chuốc rượu mời
Tiếng ca, tiếng hát, tiếng cười thâu đêm.

Đến khi túi đã rỗng tiền
Bạn bè cũng hết, tình duyên cũng tàn
Bây giờ tứ cố vô thân
Chăn heo cũng thể lần khân qua ngày
Đói sao rã rượi chân tay
Cơm heo ăn vụng, đắng cay tận cùng.
Đêm nằm nước mắt rưng rưng
Gia tài thoáng chốc đã vung sạch rồi
Cha ơi! Con hỏng cuộc đời
Thật con đặng tội với Trời, với Cha!

Hôm nay lãng tử về nhà
Tưng bừng tiệc lớn cha già mừng con.

….

Ước mong những bước chân hoang
Theo người lãng tử về trong tình Trời!

Tường Lưu

Tiếng Gọi Tình Thương
Houston, Texas (2001)

Ðứa Con Phóng Ðãng (Kinh Thánh – Lu-ca 15:11-32)

11. Ngài lại nói, “Một người kia có hai con trai. 12. Người con thứ nói với cha, ‘Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài sẽ thuộc về con.’ Người cha chia gia tài cho hai con. 13. Chẳng bao lâu sau đó, người con thứ tóm thâu tất cả những gì thuộc về mình và lên đường đi phương xa. Ở đó anh tiêu xài phung phí tài sản của mình và sống rất phóng đãng.

14. Sau khi anh đã tiêu sạch mọi sự mình có, cả xứ gặp phải một nạn đói rất trầm trọng, và anh bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. 15. Anh xin đi làm thuê cho một người bản xứ. Người ấy sai anh ra đồng chăn heo. 16. Anh ao ước được lấy vỏ đậu của heo ăn để ăn cho no, nhưng người ta không cho. 17. Bấy giờ anh mới giác ngộ và nói, ‘Bao nhiêu người làm thuê ở nhà cha ta có cơm bánh ăn không hết, còn ta ở đây lại bị chết đói thể nầy.’ 18. Ta sẽ đứng dậy, trở về với cha ta, và thưa với cha ta rằng, ‘Thưa cha, con đã phạm tội với Trời và với cha. 19. Con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa. Xin cha cho con được như một người làm thuê của cha.’

20. Ðoạn anh đứng dậy và trở về với cha anh. Trong khi anh còn ở đàng xa, người cha đã trông thấy và động lòng thương xót. Ông chạy đến ôm lấy anh và hôn anh. 21. Người con nói với ông, ‘Thưa cha, con đã phạm tội với Trời và với cha. Con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa.’ 22. Nhưng người cha bảo các đầy tớ của ông, ‘Hãy mau mau lấy áo choàng tốt nhất mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, hãy lấy giày mang vào chân cậu, 23. và hãy bắt một bò con mập làm thịt để chúng ta ăn mừng, 24. vì con của tôi đây tưởng đã chết mà bây giờ còn sống, tưởng đã mất mà bây giờ đã tìm lại được.’ Thế là họ bắt đầu ăn mừng.

25. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh về gần đến nhà và nghe có tiếng đàn ca nhảy múa, 26. anh gọi một đầy tớ đến và hỏi xem trong nhà có chuyện gì. 27. Người ấy đáp, ‘Em cậu vừa trở về. Cha cậu đã bắt bò con mập làm thịt, vì thấy cậu ấy trở về bình an mạnh khỏe.’ 28. Người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà; vì thế cha anh đi ra và khuyên anh. 29. Nhưng anh trả lời và nói với cha anh, ‘Cha xem đó, bao nhiêu năm nay con phục vụ cha, con không bao giờ làm trái lệnh cha, nhưng chưa bao giờ cha cho con một con dê con để con vui vẻ với bạn bè. 30. Nhưng khi thằng con ấy của cha, đứa đã phung phí gia tài của cha với phường đĩ điếm, trở về thì cha làm thịt bò con mập ăn mừng!’

31. Nhưng người cha nói với anh, ‘Con ơi, con luôn luôn ở với cha. Tất cả những gì của cha là của con. 32. Nhưng bây giờ chúng ta nên làm tiệc ăn mừng và vui vẻ, vì em con đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ đã tìm lại được.’”

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top