Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Lắng Nghe Tiếng Chúa

Tường Lưu: Lắng Nghe Tiếng Chúa

Tường Lưu: Lắng Nghe Tiếng Chúa

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Vì đêm nay, một thiên sứ của Ðức Chúa Trời, là Ðấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta mà phán rằng: Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết… (Công Vụ Các Sứ Ðồ 27:23-24)

Hầu việc Chúa, thánh Phao-lô… khổ nạn
Bị bỏ tù, bị đánh đập… rất thường
Không làm cho thánh ngưng giảng Tình Thương
Ngưng truyền bá Tin Lành, Ơn Cứu Rỗi.

Cũng chẳng thấy thánh thở than một tiếng
Chẳng bao giờ thấy thánh xuống tinh thần
Thánh kiên cường trong mọi bước gian nan
Vì danh Chúa, thánh sẵn sàng… chấp hết!.

Nhưng hoạn nạn, thường khi dồn dập đến
Giữa biển khơi, đêm bão tố… đắm tàu
Vừa lên bờ, ngồi hong lửa không lâu
Con rắn độc… quấn chặt vào tay thánh.

Hoạn nạn đến dập dồn, không sao cả
Thánh lắng nghe tiếng Chúa phán cùng mình
Trong tay Ngài che chở, thật an bình
Dù rắn độc, dù đắm tàu giữa biển.

                    ***

Tôi kinh nghiệm… khi lâm vào hoạn nạn
Tôi đã từng, trong nước mắt… khẩn cầu
Càng khẩn cầu, càng bối rối, lo âu
Vì sao vậy? Vì… không nghe tiếng Chúa

Ðúng như thế! Tôi không nghe tiếng Chúa
Tôi chỉ nghe rất rõ tiếng mình cầu
Bạn tôi ơi, hoạn nạn lớn tới đâu
Hãy bình tĩnh mà lắng nghe tiếng Chúa.

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top