Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Tường Lưu: Không Biết Cầu Nguyện

Tường Lưu: Không Biết Cầu Nguyện

Không Biết Cầu Nguyện

“Lạy Chúa!  Xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lu-ca 11:1)

Buồn lắm chứ! Làm môn đồ của Chúa
Đi theo Ngài từng bước khắp mọi nơi
Rao Tin Lành cứu rỗi tới mọi người
Nhưng cầu nguyện thì quả tình không biết!

Khi không biết thì thưa là không biết
Chúa dạy cho bài cầu nguyện “Lạy Cha”
Lời đơn sơ, tình thắm thiết đậm đà
Và bài ấy đi vào lòng … thế giới!

Dòng thời gian mấy ngàn năm trôi nỗi
Lời thiêng liêng bài cầu nguyện ngày xưa
Con dâng lên Cha Từ Ái … đến giờ
Còn tiếp tục không ngừng, còn mãi mãi.

Tôi nhiều khi … bước đường đời mệt mõi
Dưới chân Ngài, trao dòng lệ sầu vương
Biết thưa gì, lòng trĩu nặng đau thương
Cầu nguyện sao?  Chúa ơi, con không biết!

Tường Lưu

Nguồn Phước Tâm Linh
Houston, Texas (2002)  

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top