Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Hỏi Giu-đa

Tường Lưu: Hỏi Giu-đa

penny

Hỏi Giu-đa

“Khi Ngài còn đương phán, xảy thấy Giu-đa là một người trong mười hai sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy … Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu nầy: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giu-đa đến gần Đức Chúa Jêsus, mà rằng: Chào Thầy! Rồi hôn Ngài.” (Ma-thi-ơ 26:47-49)

“Khi ấy, Giu-đa là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn … Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ … “(Ma-thi-ơ 27:3,5)

Ông cần tiền ư? Cần bao nhiêu?
30 miếng bạc có đâu nhiều!
Sao ông bán Chúa làm chi vậy?
Bạc nắm trong tay, sao không tiêu?

Chúa đối ông như bát nước đầy
Cả tấm lòng thương của bậc Thầy
Đói no, vinh nhục cùng chia xẻ
Sao ông tệ với Chúa … thế này!

Bán Chúa … rồi ông đi thẫn thờ!
Tay cầm túi bạc … thấy bơ vơ!
Bây giờ … mất Chúa … đời vô nghĩa!
Ăn năn chi nữa … cũng bằng thừa.

Tiền bạc làm gì! Phải không ông?
“Phản Thầy,” “Phản Chúa” nhục vô cùng!
Ông ném vào đền, tay sạch … bạc
Trở ra … tìm một đoạn dây thừng.

***

Tôi nghĩ về ông, hỏi ít lời
Ơn Chúa ban cho quá đỗi thôi!
Sao vẫn còn đem lòng phản bội?
Ngàn năm không xóa được tiếng đời!

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tuyển (2005)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top