Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta

Tường Lưu: Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta

Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta

Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng (Mi-chê 5:1)

Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta
Cả ngàn thôn ấp xứ Giu-đa
Ngươi là nhỏ lắm, song ngươi có
Một Đấng Minh Quân sẽ sanh ra.

Đấng Minh Quân ấy,  Đấng Bình An
Quyền Ngài tể trị khắp nhân gian
Gốc tích của Ngài xa xưa lắm
Từ thuở ban đầu, vô thời gian ….

…..

Đấng Minh Quân ấy,  Đấng Mê-si
Đấng của Tình Thương, Đấng Diệu Kỳ
Thôn Bết-lê-hem Ngài giáng thế
Hai ngàn năm trước đã trôi đi ….

Hai ngàn năm trước trôi tới nay
Hỡi người mệt mỏi dưới trần ai
Hãy tìm đến Đấng Minh Quân ấy
Ngài sẽ lau khô lệ vắn dài ….

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tuyển

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top