Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Hãy Vui

Tường Lưu: Hãy Vui

Hãy Vui

“Vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.” (Phi-líp 4:11-12)

Hãy vui với nắng mặt trời
Hãy vui với giọt mưa rơi dầm dề
Hãy vui trong cảnh no nê
Hãy vui trong cảnh lê thê đói lòng
Hãy vui khi túi… căng phồng
Hãy vui khi túi… rỗng không, hết tiền
Hãy vui nếu ở… tư dinh
Hãy vui nếu ở… lều tranh tồi tàn
Hãy vui lúc sống bình an
Hãy vui lúc hoạn nạn làm… ngất ngư…
                    ***
Học theo gương Thánh Phao-lô
Mọi nơi, mọi sự, tập cho… thỏa lòng.

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 14 (2009)

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top