Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Hạnh Phước Ở Đâu

Tường Lưu: Hạnh Phước Ở Đâu

grapeleaf

Hạnh Phước Ở Đâu

“Nhiều người nói: Ai sẽ cho chúng ta thấy phước? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài.” (Thi Thiên 4:6)

Hạnh phước ở đâu? Hạnh phước ơi!
Nhiều người đã cố gắng cả đời
Nhưng vẫn không tìm ra hạnh phước
Hạnh phước ở đâu? Hạnh phước ơi!

Nhiều người cũng đã thử … tình yêu
Hai trái tim vàng, một túp lều
Nhưng vẫn không tìm ra hạnh phước
Một trái tim đi, một hắt hiu.

Nhiều người cũng đã thử … giàu sang
Tiền bạc trong kho, nghe … rổn rang
Nhưng vẫn không tìm ra hạnh phước
Bao nhiêu cũng chẳng thỏa lòng tham.

Nhiều người cũng đã thử … vẫy vùng
Nổi trôi theo lớp sóng phế hưng
Nhưng vẫn không tìm ra hạnh phước
Cánh diều danh vọng, đứt dây … bung

Nhiều người cũng đã thử … với mình
Tu thân tích đức cõi phù sinh
Nhưng vẫn không tìm ra hạnh phước
Khi còn một khoảng trống tâm linh.

…..

Hỡi Đức Giê-hô-va! Xin hãy soi
Trên chúng con trong cuộc sống này
Sự Sáng mặt Ngài là Chân Lý
Là Đường đến Hạnh Phước lâu dài.

Tường Lưu

Thăng Tiến Tâm Linh (2004)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top