Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Hạnh Phúc Miên Trường

Tường Lưu: Hạnh Phúc Miên Trường

Hạnh Phúc Miên Trường

“Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi” (Thi Thiên 23:6)
“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn” (II Cô-rinh-tô 4:16)

Khi tôi suy tưởng về Ngài
Thì niềm hạnh phúc tràn đầy lòng tôi
Bao lần mây phủ cuộc đời
Bao lần tôi thấy mặt trời lộ ra
Trong cơn bão táp, mưa sa
Biết rằng hoạn nạn chỉ là … bình yên
Chúa chở che: Lẽ tất nhiên!
Cho nên tôi vững niềm tin nơi Ngài
Vì rằng … dầu “héo” bề ngoài
Bề trong tôi vẫn hát bài Thánh Ca
Tôi ngợi khen Giê-hô-va
Ngài là Thiên Phụ, Ngài là Tình Thương
Ngài là trọn vẹn mọi đường
Ngài là hạnh phước miên trường cho tôi.

Tường Lưu

Nguồn Phước Tâm Linh
Houston, Texas (2002)

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top