Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Tường Lưu: Hàng Rào Chúa Dựng

Tường Lưu: Hàng Rào Chúa Dựng

Tường Lưu: Hàng Rào Chúa Dựng

HÀNG RÀO CHÚA DỰNG

Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi… Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14:27)
Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? (Gióp 1:10)

Chúa ban tặng sự bình an tuyệt đối
Cho mọi người… trôi nổi dưới trần gian
Sự bình an trong bão tố hung tàn
Không rúng động trước muôn vàn sóng gió.

Con dân Chúa phải có… bình an đó
Phải luôn luôn tin chắc Chúa quan phòng
Dẫu rằng đời có nhiều chuyện… trái lòng
Trong tay Chúa chẳng có gì đáng sợ.

Chúa đã dựng một hàng rào bao phủ
Ma quỉ nào… dám đụng đến hàng rào
Trong hàng rào, điều dữ chẳng thể vào
Mà chỉ có… sự bình an tuyệt đối.

***

Tôi, nhiều lúc đức tin mình yếu đuối
Ðã âu lo, đã sợ hãi cuống cuồng
Ngày mất ăn, đêm mất ngủ là thường
Tôi quên biến… hàng rào kia, Chúa dựng.

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top