Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Gia-cốp, Sau-lơ và Tôi

Tường Lưu: Gia-cốp, Sau-lơ và Tôi

Tường Lưu: Gia-cốp, Sau-lơ và Tôi

Gia-cốp, Sau-lơ và Tôi

“Tôi đã thấy Ðức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu.” (Sáng Thế Ký 32:30)
“Nhưng Sau-lơ làm tàn hại Hội Thánh: sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đờn ông đờn bà mà bỏ tù.” (Công Vụ Các Sứ Ðồ 8:3)

Gia-cốp vốn là một tay lừa lọc
Lừa cả cha già yếu lúc cuối đời
Lừa cả anh, lừa đủ cả mọi người
Rồi đã phải trả giá cao, giá đắt.
Ðến một ngày… trên đường đi mỏi mệt
Ông bất ngờ đối mặt Ðức Chúa Trời
Tự đáy lòng, ông tuyên bố với đời:
Tôi gặp Chúa, linh hồn tôi được cứu.

***

Sau-lơ vốn có bàn tay sắt máu
Một hung thần, không thiếu thủ đoạn nào
Các tín đồ, các Hội Thánh ban đầu
Phải tản lạc vì Sau-lơ bức bách.
Ðến một ngày… trên đường đi Ða-mách
Ðang hăng say, bỗng chốc té sõng soài
Sau-lơ thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai?
Ông, từ đó hết mình hầu việc Chúa.

***

Tôi là một Gia-cốp xưa, gian trá
Là Sau-lơ, không ưa nổi… nhà thờ
Ðến một ngày… như Gia-cốp, Sau-lơ
Tôi gặp Chúa, tình thương Ngài khuất phục.

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tập
Houston, Texas

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top