Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tường Lưu: Đừng Khóc, Hãy Hát

Tường Lưu: Đừng Khóc, Hãy Hát

Tường Lưu: Đừng Khóc, Hãy Hát

Đừng Khóc, Hãy Hát

“Chúng tôi ngồi bên bờ sông ở Ba-by-lôn, chúng tôi nhớ đến Si-ôn và khóc.  Chúng tôi treo cây đàn của mình trên cành liễu bên sông, vì những kẻ đem chúng tôi lưu đày bắt chúng tôi phải hát.  Những kẻ hành hạ chúng tôi bắt chúng tôi phải ca. Họ bảo: “Hãy hát cho chúng ta nghe những bài ca của Si-ôn.”  Nơi đất khách quê người, làm sao chúng tôi có thể hát được bài ca tôn ngợi CHÚA?” (Thi Thiên 137:1-4)

Lòng buồn chỉ khóc được thôi
Lòng buồn khóc được, có vơi nỗi buồn?

***

Xưa kia sống ở Si-ôn
Ta ca, ta hát, ta đờn, ta vui…
Bây giờ thân phận tù rồi
Treo đờn, ta nhớ ngậm ngùi… ngày xưa
Những ngày tươi đẹp nên thơ
Vinh danh Thiên Chúa, Đền Thờ dậy vang.
Ba-by-lôn, đất ngoại bang
Ta ngồi thương nhớ mênh mang trong lòng
Nghe con sóng vỗ bờ sông
Như niềm trăn trở tâm hồn khôn nguôi
Lòng buồn chỉ khóc được thôi
Xin đừng bắt hát, khổ người tù nhân.

***

Biết không? Chúa vẫn ở gần
Dù trong hoàn cảnh muôn phần đắng cay
Lấy đờn cầm xuống, so dây
Hát đi, hãy hát một bài Si-ôn!

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tập
Houston, Texas

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top