Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Đức Chúa Trời Là Sự Yêu Thương

Tường Lưu: Đức Chúa Trời Là Sự Yêu Thương

Rose of New Beginning

Đức Chúa Trời Là Sự Yêu Thương

“Ai không yêu thì không biết Ðức Chúa Trời, vì Ðức Chúa Trời là tình yêu” I Giăng 4:8

Xin tạ ơn Đức Chúa Trời
Đã sai Con Thánh xuống đời trầm luân
Yêu thương cảnh tỉnh người trần
Lòng con cảm động muôn phần Chúa ơi!
Vượt cao hơn các từng trời
Vượt xa hơn cả mọi lời ngợi ca.
Là tình yêu Chúa bao la
Là tình yêu Chúa chan hòa nơi nơi
Là tình yêu Chúa đời đời
Là tình yêu Chúa tuyệt vời xiết bao!

Chúa ơi!  Con đáng chi đâu
Một đời tội lỗi u sầu đắng cay
Mà sao Ngài lại tỏ bày
Tình yêu châu báu tràn đầy đời con?
Niềm suy tư ấy vẫn còn
Trong con mãi mãi một nguồn phước ân
Bài thơ cảm tạ con dâng
Lên Ngôi Chí Thánh mấy vầng ngợi ca.

Nguyện anh em khắp gần xa
Niềm suy tư ấy cũng là niềm vui.

Tường Lưu

Tiếng Gọi Tình Thương (2001)
Houston, Texas

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top