Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Đôi Khi Tiếng Khóc Rất Cần

Tường Lưu: Đôi Khi Tiếng Khóc Rất Cần

RaKhoi

Đôi Khi Tiếng Khóc Rất Cần

Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. (Thi Thiên 30:5)
Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. (Ca Thương 3:23)

Coi như ở trọ, tạm thời
Những điều thử thách trên đời… với ta
Những điều từng khiến lệ nhòa
Những điều… đêm đến, xót xa âm thầm.

Ðôi khi tiếng khóc rất cần
Cho tâm hồn được đến gần Chúa thêm
Thế nên… buồn trọ qua đêm
Bình minh sẽ lại bừng lên vui mừng.

Sự thành tín Chúa vô cùng
Vì buồn không được phép dừng chân lâu!

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 17
(2012)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top