Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Tường Lưu: Con Chỉ Có Mình Ngài

Tường Lưu: Con Chỉ Có Mình Ngài

Con Chỉ Có Mình Ngài

“Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.”  Thi Thiên 51:17

“Xin để nước mắt con trong ve của Ngài; nước mắt con chẳng đã được ghi vào sách của Ngài sao?” Thi Thiên 56:8

Ta đã đến đây, ngồi chỗ này
Chiếc bàn bằng gỗ dưới tàn cây
Mặt hồ gợn sóng lao xao nước
Chim hót trên cành, bỗng thoáng bay …

Nước mắt tràn ra, nước mắt cay
Ta buồn, buồn lắm, buồn lất lây
Càng nghĩ càng buồn không nói được
Nước mắt tràn ra có lẽ khuây.

             ***

Nhớ  xưa … Đa-vít khóc bao ngày
Nước mắt tuôn ra giọt vắn dài
Chúa ở trên trời thâu lấy hết
Long lanh từng giọt thắm ve Ngài.

Chúa biết con buồn lắm hôm nay
Trên thế gian này con có ai?
Sức cạn, lực tàn, buồn chất ngất
Chúa ơn, con chỉ có mình Ngài!

Tường Lưu

Nguồn Phước Tâm Linh 
Houston, Texas (2002)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top