Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Chúc Mừng Năm Mới

Tường Lưu: Chúc Mừng Năm Mới

mai_01
Chúc Mừng Năm Mới

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy.” (III Giăng 2)

Chúc cho các bạn năm nay
Thành công vạn sự, tràn đầy sức thiêng
Sóng ma, gió quỷ, …, chẳng phiền
Vung tay bẻ gãy xích xiềng Sa-tan
Đức tin lớn mạnh, vững vàng
Bớt đi nghịch cảnh, thêm ngàn niềm vui
Tiếng ca ngợi Chúa không thôi
Tình người đằm thắm, tình Trời thiết tha
Gia đình hạnh phúc chan hòa
Chúa cho thịnh vượng … vượt xa năm rồi
Bao nhiêu bịnh tật trong người
Bỗng dưng biến hết, cho đời lên hương …
Sống vui lòng Chúa mọi đường!

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tuyển (2005)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top