Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tường Lưu: Chúa Vui Vẻ Về Sự Ngay Thẳng

Tường Lưu: Chúa Vui Vẻ Về Sự Ngay Thẳng

Chúa Vui Vẻ Về Sự Ngay Thẳng

“Ôi Đức Chúa Trời tôi! tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta, và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng” (I Sử Ký 29:17)

Biết rằng Chúa xét lòng người
Biết rằng Chúa sẽ chẳng vui bao giờ
Khi lòng người … cứ quanh co
Cứ tìm đường tội lần mò … mà đi
Lạc lầm trong chốn bến mê
Trên trời Chúa vẫn gọi về … đường ngay
Lòng người nghe mãi, nghe hoài
Nhưng nghe tiếng gọi của đời … thích hơn
Nên chi Chúa đã phải buồn
Như cha thương xót đứa con … bỏ nhà
Đi hoang từ những ngày xa
Cha mong, cha đợi, mắt nhòa … chờ con!

Chúa ơi, Chúa chỉ vui lòng
Với người ngay thẳng đi trong đường Ngài
Để người hưởng phước lâu dài.

Tường Lưu

Thách Đố Tâm Linh (2003)
Houston, Texas

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top