Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Chúa Làm Cho Người – Người Làm Cho Chúa

Tường Lưu: Chúa Làm Cho Người – Người Làm Cho Chúa

Chúa Làm Cho Người
Người Làm Cho Chúa

“Chúng nó sẽ nhìn xem Ta là Đấng chúng nó đã đâm” (Xa-cha-ri 12:10)

Hãy mở mắt, ngắm công trình Tạo Hóa
Cánh bướm kia, loài hoa đó … ngoài đồng
Mây lưng trời, ánh nắng sớm mai hồng
Rất kỳ diệu, không làm sao diễn tả
Nghe chim hót những âm giai tình tứ
Nghe tiếng mưa tí tách lúc đêm khuya
Theo thời gian đi chầm chậm theo mùa
Lòng rung cảm trước quyền năng Tạo Hóa
Chúa cung cấp cho loài người đầy đủ
Ban cho người một cuộc sống … thần tiên
Mọi nhu cầu, có sẵn trong thiên nhiên
Hãy vui hưởng!  Chúa cho người nhiều quá!

Nhưng hỏi thử:  Người làm gì cho Chúa?
Người đã làm cho Chúa: bốn dấu đinh
Một sẹo dài còn lưu mãi trên mình
Và vô số vết gai quanh đầu Chúa.

Tường Lưu

Thăng Tiếng Tâm Linh (2004)
Houston, Texas

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top