Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Chúa Không Hứa

Tường Lưu: Chúa Không Hứa

boatinstorm_05
Thơ Tường Lưu

Comfort in Trials

God hath not promised skies always blue,
Flower-strewn pathways all our lives through;
God hath not promised sun without rain,
Joy without sorrow, peace without pain.

But God hath promised strength for the day,
Rest for the labor, light for the way,
Grace for the trials, help from above,
Unfailing sympathy, undying love.

God hath not promised we shall not know
Toil and temptation, trouble and woe;
He hath not told us we shall not bear
Many a burden, many a care.

God hath not promised smooth roads and wide,
Swift, easy travel, needing no guide;
Never a mountain, rocky and steep,
Never a river, turbid and deep.

Annie Johnson Flint (1866-1932)

Chúa Không Hứa

Chúa không hứa: Bầu trời hằng xanh mãi
Suốt đời ta … hoa rắc lối ta đi
Chúa không hứa: Nắng, không mưa tầm tã,
Ngày không buồn, lòng không khổ đau chi.

Nhưng Ngài hứa: Chúa ban cho sức lực,
Cho nghỉ an, cho ánh sáng soi đường,
Cho ân điển vượt qua cơn thử thách,
Từ trời cao … Chúa nâng đỡ ta luôn.

Và tình thương Chúa vô cùng
Tình thương bất biến, tình thương không tàn.

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tuyển (2005)
Houston, Texas

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org


©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top