Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tường Lưu: Chỉ Ngài Thỏa Lòng Tôi

Tường Lưu: Chỉ Ngài Thỏa Lòng Tôi

 NuiSong

Chỉ Ngài Thỏa Lòng Tôi

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.” (Thi Thiên 23)

Tôi ngước mắt lên núi
Khi lệ nhòa mắt tôi
Tôi ngước mắt lên núi
Khi nỗi buồn chẳng nguôi.

Tôi ngước mắt lên núi
Khi bơ vơ giữa đời
Tôi ngước mắt lên núi
Khi một mình đơn côi.

Tôi ngước mắt lên núi
Khi lâm cảnh khốn cùng
Tôi ngước mắt lên núi
Khi người đời quay lưng.

Tôi ngước mắt lên núi
Khi sức lực mỏi mòn
Tôi ngước mắt lên núi
Khi hy vọng không còn.

Tôi ngước mắt lên núi
Chỉ Ngài yên ủi tôi
Tôi ngước mắt lên núi
Chỉ Ngài làm tôi vui.

Tôi ngước mắt lên núi
Chỉ Ngài thỏa lòng tôi
Tôi ngước mắt lên núi
Chỉ Ngài thỏa lòng tôi.

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tuyển (2005)
Houston, Texas

 

 

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top