Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Tường Lưu: Chân Anh Xinh Đẹp Dường Nào

Tường Lưu: Chân Anh Xinh Đẹp Dường Nào

Disciples

Chân Anh Xinh Đẹp Dường Nào

Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào! (Ê-sai 52:7)

Chân anh xinh đẹp dường nào
Anh lên đồi núi, anh rao Tin Lành
Rao hy vọng, rao bình an
Rao ơn cứu rỗi Chúa ban cho người…

Anh đem đến những nụ cười
Làn môi héo hắt lại tươi rỡ ràng.
Những dòng lệ thắm sẽ tan
Những điều áp bức, bạo tàn … qua đi!

Chúa chúng ta vẫn trị vì
Thiên nhiên đầy dẫy quyền uy của Ngài!
Vững lòng tin, giơ cao tay
Ngọn cờ Thập Tự tung bay khắp trời!

Anh lên núi, anh lên đồi
Chân anh xinh đẹp nhất đời đó anh!

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tuyển (2005)

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top