Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Cầu Nguyện Một Mình

Tường Lưu: Cầu Nguyện Một Mình

prayer_10

Cầu Nguyện Một Mình

Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. (Ma-thi-ơ 6:6)

Xưa nay cầu nguyện một mình
Tinh thần … thoải mái, tâm linh … nhẹ nhàng
Mình buồn, trình Chúa nỗi buồn
Mình vui, dâng Chúa tạ ơn … khôn cùng
Khi cầu nguyện, mình thật lòng
Mình xin cả những điều mong … khác người
Chúa nghe, Chúa cũng chẳng cười

Một mình với Chúa đủ lời tư riêng
Ngọt ngào tình Chúa vô biên
Vang lên tiếng hát trong tim rộn ràng.

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tuyển

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top