Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thơ Tường Lưu: Cảm Ơn Ngài

Thơ Tường Lưu: Cảm Ơn Ngài

Cảm Ơn Ngài

“Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

“Chúa ơi!  Con cảm ơn Ngài.”
Là lời tâm niệm mỗi ngày trôi qua:
Mặt trời buổi sáng lộ ra
Buổi trưa đứng bóng, chiều tà lặn đi
Thì con còn biết nói gì
Cảm ơn Ngài … tất cả vì … Tình Thương.
Đêm về màn tối rủ buông
Cảm ơn Ngài … lúc trên giường nghỉ an.
Nghỉ về ơn phước Chúa ban
Cảm ơn Ngài  … biết bao lần … mãi thôi.
Những cơn sóng gió trên đời
Cảm ơn Ngài … con thuộc lời Thánh Kinh.
Con không cô độc một mình
Cảm ơn Ngài … đã đồng hành với con.
Chuyện vui hay gặp chuyện buồn.
Cảm ơn Ngài … vẫn chăm nom mọi điều.
Chúa ơi!  Cứu Chúa mến yêu.
Cảm ơn Ngài … thật rất nhiều .. A-men!

Tường Lưu
Tiếng Gọi Tình Thương (2001)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top