Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Tường Lưu: Bằng Lời Nói Và Lưỡi

Tường Lưu: Bằng Lời Nói Và Lưỡi

birds_pair_02

Bằng Lời Nói Và Lưỡi

“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (I Giăng 3:18)

Bằng lời nói, nói yêu là thường lắm
Nghe quen rồi, nghe… nhão cả… tai nghe
Người nói yêu là người rất đáng… nghi
“Nó” nói yêu là “nó” nhằm… lợi dụng (?)

Bằng lưỡi nói, nói yêu, nên cẩn thận
Xưa nay từng biết rõ… lưỡi không xương
Lưỡi không xương, nói lắt léo nhiều đường
Nghe lưỡi nói mà tin là… mệt đấy!

Tôi bị “hố” trong đời tôi biết mấy
Từng nghe yêu bằng lưỡi nói, bằng lời…
Tưởng nói yêu là thật, là tình người
Nhưng tình ấy, tình hờ, tình dối trá.

Dòng đời trôi, cuốn tôi theo cùng phía
Nghĩa là tôi không chi khác thế thường
Cũng bằng lời, cũng bằng lưỡi không xương
Mặc dầu biết lời nói mình bất xứng.
***
Là con Chúa, là con Cha Sáng Láng
Có lẽ nào… chỉ nói, không thực hành?
Hãy nói yêu bằng lẽ thật, việc làm
Chúa sẽ được đẹp lòng con của Chúa.

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tập 14
Houston, Texas (2009)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top