Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Ăn Trái Cấm

Tường Lưu: Ăn Trái Cấm

fruit_01
Ăn Trái Cấm

Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Ðức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. (Sáng Thế Ký 3:4-5)
Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. (Ga-la-ti 5:16)

Hễ gì cấm, gợi tò mò muốn biết
Trái cấm ư? Sao lại cấm ta ăn?
Ðiều cấm ư? Sao lại cấm ta làm?
Vì càng cấm, càng khiến ta muốn biết.
Ðang tò mò… Sa-tan cho ý kiến
Hợp ý mình thì… ai nỡ bỏ qua
Nên Ê-va muốn cho mắt mở ra
Ăn trái cấm, mắt mở ra… thao láo!
Trách Sa-tan, là Ê-va trách bậy
Vì Sa-tan đâu có nói sai lời
Mắt mở ra thì mắt mở ra rồi
Biết thiện ác, đúng! Không gì sai trật.

Khi nghe tiếng Sa-tan, ta đồng ý
Vì Sa-tan nói hợp lý, hợp tình
Nếu ta không… bước đi theo Thánh Linh
Rất có thể… ta sẽ ăn… trái cấm.

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 16
(2011)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top