Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Tường Lưu: Cắt Tranh – Gặt Lúa

Tường Lưu: Cắt Tranh – Gặt Lúa

Lời Ban Biên Tập:
Plucking the Rushes là một bài thơ được Arthur Waley dịch từ Hán văn sang Anh văn.  Nguyên văn bài thơ Hán văn không rõ tựa đề nhưng dịch giả ghi chú là đã được sáng tác từ thế kỷ thứ tư.  Tường Lưu đã chuyển ý bài thơ Plucking the Rushes từ tiếng Anh sang tiếng Việt và đặt tựa đề là Cắt Tranh
Liên tưởng đến câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 9:37-38Mùa gặt thật trúng, nhưng con gặt lại ít; vậy hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai các con gặt vào cánh đồng của Ngài” và phỏng theo ý của bài thơ Cắt Tranh, Tường Lưu đã sáng tác bài Gặt Lúa.
Mời bạn đọc cùng thưởng thức và suy gẫm những bài thơ nói trên.

Plucking the Rushes

A boy and a girl are sent to gather rushes for thatching.

Green rushes with red shoots,
Long leaves bending to the wind—
You and I in the same boat
Plucking rushes at the Five Lakes.

We started at dawn from the orchid-island:
We rested under the elms till noon.
You and I plucking rushes
Had not plucked a handful when night came!

Translated from Chines poem by Arthur Waley

Cắt Tranh

Một trai một gái được sai đi cắt tranh lợp nhà

Những bụi tranh xanh rờn, chồi đo đỏ
Lá tranh dài, theo chiều gió phất phơ
Em và anh chung một thuyền nho nhỏ
Đi cắt tranh vùng song nước Ngũ Hồ.

Từ đảo lan, ta đi chưa sáng rõ
Nghỉ tay chèo dưới cây lớn tới trưa
Em và anh cùng cắt tranh hôm đó
Đến tối trời được vài cọng lưa thưa!

Tường Lưu

Gặt Lúa

Một trai một gái được sai đi gặt lúa

Em và anh được sai đi gặt lúa
Sáng tinh mơ, cây cỏ đẩm mù sương
Vác đòn sóc trên vai, ta thong thả
Ruộng lúa vàng, theo gió thoảng … thơm hương

Ta ngồi nghỉ trên bờ, trông ra ruộng
Lúa rì rào, lúa gợn sóng … mênh mông
Em và anh giữa đất trời thơ mộng
Đến chiều tà, vác đòn sóc … về không!

Rất mong Hội Thánh Chúa không có những “con gặt” như … thế này.

Tường Lưu

Thăng Tiến Tâm Linh (2004)
Houston, Texas

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top