Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Dân Ca: Tôi Chẳng Có Ai Ngoài Chúa

Dân Ca: Tôi Chẳng Có Ai Ngoài Chúa

Tựa đề:  Tôi Chẳng Có Ai Ngoài Chúa
Sáng tác: Trần Khánh Tường
Trình bày: Trần Khánh Tường
Kinh Thánh: Cảm tác Thi Thiên 73:25; Thi Thiên 121:1-8; Thi Thiên 146:1-2

Tôi Chẳng Có Ai Ngoài Chúa

Ở trên trời tôi chẳng có ai ngoài ra Chúa.
Ở dưới đất tôi chẳng ước ao ai khác hơn Ngài.
Ở trên trời tôi có Chúa tôi đầy quyền năng!
Ở dưới đất danh Chúa hiển vinh, Vua của muôn loài.

Tôi ngước mắt lên trên núi cao,
Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va!
Tôi ngước mắt lên Ngôi Chí Cao,
Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
Từ Đức Chúa Trời tôi: là Đấng dựng nên đất trời.

Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ tôi.
Đức Giê-hô-va là bóng che bên hữu tôi.
Đấng gìn giữ tôi, khi ra , khi vào.
Không hề nhắm mắt, không nghỉ ngơi.
Chúa ở cùng tôi, yêu thương an ủi tôi!

Đức Giê-hô-va – Cha Thánh nhân từ xót thương.
Chậm giận giàu ơn, thứ tha mọi lỗi lầm tôi.

Trọn đời sống tôi bước đi theo Ngài.
Cả cuộc đời tôi hiến dâng lên Ngài.
Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tham Khảo:

Thi Thiên 73:25

Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.

Thi Thiên 121:1-8

1 Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? 2 Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất. 3 Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. 4 Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ. 5 Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. 6 Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. 7 Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. 8 Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời.

Thi Thiên 146:1-2

1 Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! 2 Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top