Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Hội Thánh Kỷ Niệm Lễ Thương Khó và Phục Sinh – Phần 1

Hội Thánh Kỷ Niệm Lễ Thương Khó và Phục Sinh – Phần 1

Chuẩn bị kỷ niệm Lễ Thương Khó
Hội Thánh Đà Nẵng

Ban Hát Thanh Niên Hội Thánh Đà Nẵng

Ban hướng dẫn hát trong Lễ Thương Khó
Hội Thánh Đà Nẵng

Cử hành Thánh Lễ Tiệc Thánh
Hội Thánh Đà Nẵng

Ca đoàn Hội Thánh Đà Nẵng tôn vinh Chúa trong Lễ Thương Khó

Ban Hát Hội Thánh Liên Hiệp Arizona – Lễ Thương Khó

Ban Hát Hội Thánh Liên Hiệp Arizona – Lễ Phục Sinh


Mừng Chúa Phục Sinh
Ban Thiếu Nhi Hội Thánh Cà Mau 

Ban Hát Thiếu Nhi Hội Thánh Cà Mau 

Ban Hát Thanh Niên Hội Thánh Cà Mau 

Ban Hát Tráng Niên Hội Thánh Cà Mau 

Ban Hát Nam Nữ Giới – Hội Thánh Cà Mau 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Hình ảnh từ độc giả của Thư Viện Tin Lành 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top