Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Đất Thánh

Đất Thánh

Tựa đề: Đất Thánh
Sáng tác:  Thiên Kiều Giang
Trình bày: Phương Trinh – Thụy Long
Trích Tạp Chí Truyền Hình 13
Sống Đạo Online

Kinh Thánh: “Anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây.” I Cô-rinh-tô 3:9

1. Trong hồn con có Bết-lê-hem,
Một lần đó Chúa đã Giáng Sinh.
Tâm hồn con được Chúa biến đổi từ đây,
Ngập tràn bình an mỗi phút giây.

Trong hồn con có sông Giô-đanh,
Một lần đó con đã trầm mình.
Nguyện đồng chết đồng sống với Chúa từ đây,
Noi theo chân Chúa từng ngày.

Điệp Khúc:
Nguyện cuộc đời con là Đất Thánh cho Ngài.
Là Giê-ru-sa-lem – Đền Thánh tôn thờ Ngài.
Là Đền Thờ tôn vinh Vua Trời.
Tỏa ánh sáng của Cứu Chúa cho người.
Tỏa sức sống của Chúa mọi nơi.

Nguyện cuộc đời con là Đất Thánh cho Ngài.
Là Giê-ru-sa-lem – vang tiếng hát tôn thờ Ngài.

2. Trong hồn con có Gô-gô-tha,
Một lần đó Chúa chết thay con.
Tâm hồn con được Chúa phiếu trắng từ đây,
Ngập tràn tình thương mỗi phút giây.

Trong hồn con có ngôi mộ trống,
Một lần đó Chúa sống lại rồi.
Để đời con đồng sống với Chúa từ đây,
Noi theo chân Chúa từng ngày.

Điệp Khúc:
Nguyện cuộc đời con là Đất Thánh cho Ngài.
Là Giê-ru-sa-lem – Đền Thánh tôn thờ Ngài.
Là Đền Thờ tôn vinh Vua Trời.
Tỏa ánh sáng của Cứu Chúa cho người.
Tỏa sức sống của Chúa mọi nơi.

Nguyện cuộc đời con là Đất Thánh cho Ngài.
Là Giê-ru-sa-lem – vang tiếng hát tôn thờ Ngài. (2x)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top